25

Kulüplerimize duyuru

Kulüplerimize duyuru
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık raporlarının düzenlemesine ilişkin 26.09.2014 tarihinde 2014/29 sayı ile genelge yayımlanmış ve sporcu lisansı çıkarmak amacıyla düzenlenecek raporu belirlenmiştir.

Buna paralel olarak Genel Müdürlüğümüzce Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği’nde yapılan ve 06.11.2014 tarihli ve 29167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, yönetmeliğin 6/d maddesinde belirtilen (EK-5) ibaresi kaldırılmıştır.

Ekte bir sureti yer alan Sağlık Bakanlığının 2004/29 sayılı genelgesi ve eki olan (EK-6) Form'a, Genel Müdürlüğümüz web sayfasının Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bölümünden ve thsk.saglik.gov.tr'den ulaşılabilecektir.

Lisans muayenesi yaptıracaklar aşağıda belirtilen  Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formunu (EK: 6) temin edip doldurarak hekime müracaat edecek ve Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu’nu (EK: 5) hekimden alacak ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin Lisans servislerine müracaat edeceklerdir. (EK:6 form hekimde kalacaktır.)


 SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGE
 EK-5 EK-6

 

Posted in: THF Haberleri, Thf Duyurular, Thf Haber ve Duyuruları Anasayfa, Thf Haberleri | Tags: | Comments (0) | View Count: (4552)

Post a Comment

Sponsorlarımız